Twister i Twister 360

Twister

Rewolucyjną filtrację osiąga dzięki oryginalnej konstrukcji zespołu filtrującego. Wprowadzony do filtra gaz wprawiany jest w ruch wirowy i kierowany w dół korpusu. Po drodze, dzięki ruchowi wirowemu, sile odśrodkowej i sile bezwładności, cząsteczki stałe i ciekłe znajdujące się w gazie zostają odwirowane i zatrzymane na dnie. Dodatkowo wkład filtrujący oczyszcza, powracający już ku górze, strumień gazu z pozostałych, drobnych zanieczyszczeń. Zastosowanie filtra Twister w instalacji skutecznie chroni wtryskiwacze gazu przed substancjami oleistymi oraz cząstkami stałymi i wydatnie zwiększa bezawaryjność całego systemu zasilania pojazdu gazem.